Reklamacje

Przykro nam, że nasz produkt nie spełnił Twoich oczekiwań. Konieczności zgłoszenia reklamacji prosimy kierować drogą mailową (biuro@drukcyfrowy.krakow.pl), wraz z numerem zamówienia, opisem problemu oraz ewentualnymi zdjęciami.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z naszym regulaminem:

Nasza Drukarnia jest zobowiązana do dostarczenia Klientom, będącym konsumentami, sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

W przypadku Klientów niebędących konsumentami odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. W przypadku takich Klientów Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

 • a) wygląd produktu w zakresie w jakim jest on konsekwencją przesłanych plików, w tym zwłaszcza w przypadku ich przygotowania niezgodnie z instrukcjami Sprzedającego,
 • b) różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze Klienta lub druku tego samego produktu na różnych maszynach poligraficznych,
 • c) w przypadku wznowienia druku danego materiału – nieznaczna różnica kolorystyczna pomiędzy wcześniejszym nakładem ze względu na wykorzystywanie w procesie druku wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów,
 • d) zjawisko pękania papieru w miejscu łamania przy gramaturach powyżej 150 g, gdyż jest to spowodowane graniczna wytrzymałością surowca (za nieprawidłowy złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenie papieru i jego marszczenie),
 • e) dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki procesu druku i maszyn produkcyjnych:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki – do 2 mm,
  • przy falcowaniu i bigowaniu – do 1 mm,
  • przy perforacji – do 1 mm,
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych – do 0,2 mm.

Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.